CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Chính sách giải quyết khiếu nại của Bestwatch.vn

Bestwatch.vn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến các giao dịch tại website của chúng tôi.

Khi phát sinh vấn đề, Bestwatch.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải. Điều này nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách giải quyết khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về dịch của Bestwatch.vn qua Email: bestwatch83@gmail.com hoặc số điện thoại 0989 388 810.

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Bestwatch.vn sẽ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và giải quyết trong vòng 1 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận được thông tin.

 Bước 3: Trong trường hợp các khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Bestwatch.vn, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu của khách hàng đến cơ quan chức năng để giải quyết theo pháp luật.