CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

Hình thức mua hàng trong chính sách mua hàng Online

Bestwatch.vn có chương trình ưu đãi riêng cho khách hàng mua hàng trực tuyến qua mạng cũng như qua các Hotline bán hàng. Chúng tôi coi các hình thức mua hàng sau là mua hàng Online. Đồng thời sẽ nhận được những ưu đãi theo chính sách khi mua hàng:

  1. Khách hàng tiến hành đặt hàng một trong các số hotline sau: +84 989 388 810 hoặc +84 946 528 688
  2. Khách hàng lựa chọn sản phẩm và đặt hàng trực tiếp tại website Bestwatch.vn.
  3. Khách hàng lựa chọn sản phẩm và đặt hàng thông qua fanpage chính thức của hệ thống gồm: Fanpage Bestwatch.vn
  4. Khách hàng đặt hàng Online thông qua công cụ Chat Online được tích hợp vào website

Chính sách mua hàng Online

Khách hàng khi mua hàng Online, hãy liên hệ hoặc chat với tư vấn viên để nhận ưu đãi dành riêng cho khách hàng khi mua online.